Projekty a inženýrská činnost


Projekty tepelných zdrojů

•projekty pro stavební povolení
• prováděcí projekty
• rozpočty
• kalkulace v programu Kros
• zajištění uzemního rozhodnutí, stavebního povolení, souhalsy dotčených orgánů
• Studie proveditelnosti
• prokázaní ekonomické výhodnosti tepelných zdrojů
• energetický audit, energetické posouzení
• rozptylová studie
• projekty v ostatních profesích
• MAR
• EL
• VZT
• plus ostatní profese potřebné k projektu tepelných zdrojů
• projektyv 2D a 3D Inventor
• předávací stanice a plynové kotelny

Projekty topných rozvodů. vody a kanalizace

Projekty inženýrské sítě

•STL,  NTL plynovody
•teplovody, horkovody