Projekty a inženýrská činnostProjekty tepelných zdrojů

 • projekty pro stavební povolení
 • prováděcí projekty
 • rozpočty
 • kalkulace v programu Kros
 • zajištění uzemního rozhodnutí, stavebního povolení, souhalsy dotčených orgánů
 • Studie proveditelnosti
 • prokázaní ekonomické výhodnosti tepelných zdrojů
 • energetický audit, energetické posouzení
 • rozptylová studie
 • projekty v ostatních profesích
 • MAR
 • EL
 • VZT
 • plus ostatní profese potřebné k projektu tepelných zdrojů
 • projektyv 2D a 3D Inventor
 • předávací stanice a plynové kotelny

Projekty topných rozvodů. vody a kanalizace

Projekty inženýrské sítě

 • STL,  NTL plynovody
 • teplovody, horkovody